Startsida

Hej och välkommen till Glavabygden!

Det här är en sida för dig som bor i Glava eller som vill besöka Glava. Sidan drivs av Glava byalag. Hör gärna av er om ni har något evenemang som ni vill lägga in i kalendern eller om ni har idéer och önskemål på utveckling av bygden.

Läs mer under respektive rubrik.

Tillsammans skapar vi en ännu mer levande bygd!

Om oss

Under hösten 2018 bildades Glava byalag och en styrelse valdes (se nedan). Byalagets främsta uppgift är att främja bygdens utveckling och skapa en så bra boendemiljö som möjligt. Byalaget kan också fungera som en representant gentemot till exempel kommunen samt vara samordnare och länk mellan olika föreningar.

Specifika frågor som diskuteras är skola, omsorg, service, centrum och vägar. Idéer som redan genomförts är uppförandet av busskurer vid Sälgen (mittemot ICA och macken) och vid kyrkan. Även olika aktiviteter kan komma att genomföras och har redan genomförts. Den första aktiviteten var en bussresa till en hockeymatch. Andra resor som diskuterats är till Ullared samt något för barn och ungdomar, till exempel en till Boda Borg. Kanske även en kulturresa, som teater/musikal. Kom gärna med förslag!

För att kunna bedriva och genomföra idéer och förslag behövs medlemmar. Läs mer under rubriken Bli medlem.

Styrelsen består av:

Ordförande: Johan Samuelsson

Sekreterare: Ann-Sofie Ottosson

Ninnie Vikström, Marcus Nilsson, Christina Andersson, Sven-Erik Håfström, Eva-Lena Karlsson, Roger Blunck, Claes Pettersson, Theresia Schützer.

Kontakta oss

Glava byalag: kontakt@glavabygden.se

Kontaktpersoner

Johan Samuelsson: johan.308.samuelsson@gmail.com 073-816 37 52

Ninnie Vikström: nailsbyninnie@gmail.com 0704573227

Marcus Nilsson: marcusnilsson74 @outlook.com 0706643718

Christina Andersson:

Sven-Erik Håfström: svenerik93@hotmail.com 070-634 68 56

Eva-Lena Karlsson: eva-lena.e.karlsson@hotmail.com 072-320 50 01

Roger Blunck: roger.blunck@telia.com 070-345 23 85

Ann-Sofie Ottosson:

Claes Pettersson: nygard1952@gmail.com 070-627 27 02

Theresia Schützer: theresia.s.augustsson@comhem.se 070-515 40 39