I juni 2021 organiserade Byalaget ett öppet möte med Glavaborna. Under möte diskuterade deltagarna om Glavas utveckling och utifrån förslagen som kom upp skapades 4 arbetsgrupper.

  1. Hus/ Tomter/ Obebodda Hus

2. Lövåsen/ Köket/ läkarmottagning

3. Glaskogen

4. Solcellsparken

Mer information om arbetsgrupperna kommer snart.