Årsmöte Glava Byalag och besök Pål Jonsson

Igår kväll, den 13 April, samlade sig ett 70-tall personer i Semnebyns bygdegård för att lyssna på Sveriges försvarsminister Pål Jonsson.

Pål berättade om sin resa från Grindsbol till regeringen och om säkerhetsläget i Sverige. Han tog också gott om tid att svara på frågor från publiken vilket var mycket uppskattat. En av Påls punkter var vikten av gemenskap båda i fred och krigstid något Glava byalaget hålar högt och jobbar med. Vi är tacksamma att Pål tog sig tiden att resa till Glava och det blev en lyckad kväll. Vi tackar också alla som kom till byalagets årsmöte och visade intresse i allt byalaget gör.

Sveriges försvarsminister
Pål Jonsson

Är du nyfiken på vad  Glava Byalag gör? Tar en titt på hemsidan, www.glavabygden.se, där finns bla verksamhetsberättelse.

Glava Byalag och Pål Jonsson