Årsmöte med byalaget

Tisdagen den 31 mars kl. 18.30 har byalaget årsmöte på Bygdekontoret.

Vi planerar att genomföra mötet som det är tänkt, trots corona-viruset.

Vi välkomnar alla som känner sig friska och som har intresse eller frågor om bygden!

Hälsningar
Glava byalag