Showing: 1 - 10 of 120 RESULTS

Årsmöte Glava Byalag

Välkomna på Byalagets årsmöte, tors 13/4 kl 19.00 i Semnebyns bygdegård. Sedvanliga mötesförhandlingar. Mötet inleds med att vi får nöjet att lyssna på försvarsminister Pål …

Fiolspel för nybörjare

Lisbeth Vecchi har startat en nybörjargruppi fiolspel, som nu träffas måndagar kl 17.30 på Glava Bygdekontoret.. Om du är intresserad att komma med, kontakta Lisbethtel. …

Vinterväghållning

Glava Byalag har skickat 30 december 2022 en skrivelse till Trafikverket om vägg 648 Sulvik-Glava-Sölje-Skasås. Vägen en livsnerv som måste fungera för att vi skall …

Solcellspark i Glava?

SOLCELLSPARK I Glava? Inbjudan till möte, den 19 jan kl.18,30 i Scanmoduls lokaler Coompanion Värmland (f.d.Värmlandskooperativet) kommer och informerar om former och möjligheter med att …