Fiolspel för nybörjare

Lisbeth Vecchi har startat en nybörjargrupp
i fiolspel, som nu träffas måndagar kl 17.30 på Glava Bygdekontoret..

Om du är intresserad att komma med, kontakta Lisbeth
tel. 070 620 95 03.