Glava Bygdekontoret

Glava Bygdekontoret är en ideell förening som ställa lokaler till förfogande och underlätta för människor i bygden, med ett gemensamtintresse, att komma samman och marknadsföra sina aktiviteter för att inbjuda flera. För mer info om Bygdekontoret och aktiviteter som är organiserad titta på hemsidan glasidan.se.