Glava Hembygdsförening

Glava Hembygdsförening är en ideell förening som

  • Underhålla hembygdsgårdar
  • Samla och bevara föremål som återspeglar kulturarvet
  • Exponera föremål för allmänheten
  • Uppmuntra bevarande av hantverkstraditioner
  • Samla in och publicera information om Glavas natur- och kulturminnen
  • Bevaka Glavas kulturarv och miljö i samband med samhällsförändringar

Föreningen serveras kaffe och vaflor på flera historiska bygnader i Glava under sommer. Mer information på https://www.hembygd.se/glava