Välkommen till Glava en levande landsbygd i Arvika komun. Områdets vildmarkskaraktär, natursköna miljöer och närliggande services bidrar till en bra boende miljö och en härlig plats för besökare.

Om främja bygdens utveckling och skapa en så bra boende miljö som möjligt bildades Glava byalag i 2018.

Styrelsen består av:

Ordförande : Johan Samuelsson,

Kassör : Marcus Nilsson,

Sekreterare : Anna-Sofie Ottoson,

Ledamöter: Christina Andersson, Roger Blunk, Sven-Erik Håfström, Eva-Lena Karlsson, Claes Pettersson, Theresia Schützer Augustsson.

Ersättare: Helena Van Ampting, Birgitta Elb, Ninni Wikström.

Byalaget har fungerat som en representant gentemot kommunen, vara samordnare och länk mellan olika föreningar och har genomförts olika aktiviteter. Mer om verksamheter hittar man under arbetsgrupper (om oss) och Verksamhetsberättelse (om oss).

Glava byalag driver hemsidan Glavabygden.se, Instagram account Glavabygden och två facebookaccounts var av en privat grupp.

Web och socialmediaansvariga: Helena van Ampting och Theresia Schützer Augustsson.