Glavas Luciagudstjänst 2021

Välkomna till Luciagudstjänst den 11 december i Glava Kyrka.

Luciagudstjänsten kommer genomföras vid två tillfällen, klockan 16:00 och 17:00 i Glava Kyrka. Vid varje sittning är det max 100 besökare som kan vara med. Man behöver inte ha med sig något vaccinationsbevis för att deltaga.

Mellan sittningarna är man välkommen till församlingshemmet för lite julfika.

Vid frågor kontakta Kenth Sanfridsson, 0570-728266 , eller titar på Svenska kyrkans hemsidan, https://www.svenskakyrkan.se/arvika/glava