Hela Arvika översiktsplan- Glava

Förslag till ny översiktsplan

Arvika kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för HELA Arvika kommun och befinner sig just nu i fasen granskning. Granskningen pågår mellan den 22 juni och den 30 september 2023.

Vad händer nu?

Synpunkterna från samrådet har bearbetats och bemötts i en samrådsredogörelse. Översiktsplanen har justerat utifrån de synpunkter som har kommit in.

Nu finns Översiktsplanen tillgänglig ytterligare en gång, under en så kallad granskning. Detta är ännu ett tillfälle för dig som medborgare, företagare eller förening att lämna in synpunkter på förslaget.

Granskningsförslaget finns tillgängligt under hela sommaren, från 22 juni till 30 september 2023. Därefter sammanställs och bemöts alla synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande.

Här hittar du granskningsförslaget

Översiktsplanen presenteras i digitalt format i en StoryMap.

Så här gör du för att lämna synpunkter

  • StoryMap: följ instruktioner i verktyget.
  • E-post: plan@arvika.se med ämnesrad ”ÖP-granskning”
  • Brev: Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika. Märk brevet med ”ÖP-granskning”.

Mer info finns på https://www.arvika.se/op