Informationsmöte om Solcellspark i Glava

Den 19 jan. 2023 anordnades ett
informationsmöte för allmänheten på
Glava Energy Center i Hillringsberg. Drygt
60 personer kom för att få en inblick i
energisparområdet.


Efter att Claes Pettersson hälsat alla
välkomna informerade Thomas Wedelin,
ägare till Scanmodul, om sina företag samt
Scanmoduls framtid. Han har beställt en ny
maskin för tillverkning av moduler och
produktionen kommer igång under hösten.
Det innebär 40-50 anställda inom ett år. De
har gjort inköp av flera maskiner för
solcellstillverkning. Dessa kommer för-
hoppningsvis att levereras under 2023. Då
startar man med 1-skift för att sedan vid
behov övergå till både 2- och 3-
skiftsarbete.

Därefter kom Ann-Kristin Johansson och
Anders Björbåle från Coompanion
Värmland som hjälper entreprenörer att
starta kooperativa företag. De berättade om
vilka möjligheter det finns att utveckla en
kooperativ solcellspark med gemensamma
satsningar för att kunna använda sol och
vind till att få ner elkostnaderna. Mer info om energigemenskaper: https://coompanion.se/varmland/projekt-och-uppdrag-i-varmland/energigemenskaper/

Det var 7 st som anmälde sitt intresse att
ingå i en arbetsgrupp då det är många delar
som måste diskuteras och planeras.
Är du intresserad att delta trots att du inte
kunde deltaga så anmäl dig till Claes
Pettersson, 070-627 27 02, eller någon i Byalagets styrelse.
/ Byalaget gnm Christina A