Junis Film

Söndag den 9 oktober, kl. 15, visar Junis Glava höstens första film på Glava Bygdekontor

Dumma Mej 2 , Svensk text, 1 tim 35 min.

Välkomna!