Intresset för att flytta ut på landsbygden har ökat. Det har kommit frågor till Glava Byalag om det finns hus att hyra eller köpa här i bygden. Vanligtvis är husen till salu listade på Hemnet.se och många som hyr ut hus eller lägenhet har en annons på bostad.blocket.se.

Glava Byalag driver en privat grupp på facebook https://www.facebook.com/groups/glavabygden .Det går även att ställa din fråga för boende i gruppen. Är du inte medlem, eller vill inte bli medlem, tag då kontakt med Glava byalag så kan vi lägga kan lägga ut din fråga/önskan på gruppen.

Lediga Tomter

Det finns lediga byggfärdiga villa- och industritomter i Glava.

Det handlar om villatomter hos fastighet Östra Knåll 1:31, Glava.

Två industritomter är till salu på Industrivägen 1 och 2 (Hönacka 1:124 och 1:126).

För mer information om tomterna tag kontakt med Jenny Wärnevall, mark och exploateringsingenjör hos Arvika kommun. https://www.arvika.se/byggaboochmiljo/bostaderochoffentligalokaler/ledigavillatomter.4.41bc345d121cf671c488000557.html

Ödehusprojektet

Arvika, Eda och Säffle kommuner har beviljats EU-stöd för att kartlägga ödehus i syfte att få fler outnyttjade fastigheter till försäljning eller uthyrning. Projektet finansieras av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Säffle kommun är projektägare.

När fler hus kommer till användning gynnas kommunen och dess invånare i och med att invånarantalet ökar. Det ger bättre förutsättningar för skolor, butiker och entreprenörer att finnas kvar och utvecklas. Samtidigt tar man tillvara på resurser som redan finns, vilket är mer hållbart jämfört med att bygga nya fastigheter. Projektansvarig, Oskar Hjortsberg, 0570-81766.

Projekttid är oktober 2021 – november 2022.

Mer information om projektet finns på Säffle kommuns webbplats, https://www.saffle.se/mojligheternaskommun