Under hösten 2018 bildades Glava byalag och en styrelse valdes (se nedan). Byalagets främsta uppgift är att främja bygdens utveckling och skapa en så bra boendemiljö som möjligt. Byalaget kan också fungera som en representant gentemot till exempel kommunen samt vara samordnare och länk mellan olika föreningar.

Specifika frågor som diskuteras är skola, omsorg, service, centrum och vägar. Idéer som redan genomförts är uppförandet av busskurer vid Sälgen (mittemot ICA och macken) och vid kyrkan. Även olika aktiviteter kan komma att genomföras och har redan genomförts. Den första aktiviteten var en bussresa till en hockeymatch. Andra resor som diskuterats är till Ullared samt något för barn och ungdomar, till exempel en till Boda Borg. Kanske även en kulturresa, som teater/musikal. Kom gärna med förslag!

För att kunna bedriva och genomföra idéer och förslag behövs medlemmar. Läs mer under rubriken Bli medlem.

Styrelsen består av:

Ordförande: Johan Samuelsson

Sekreterare: Ann-Sofie Ottosson

Ninnie Vikström, Marcus Nilsson, Christina Andersson, Sven-Erik Håfström, Eva-Lena Karlsson, Roger Blunck, Claes Pettersson, Theresia Schützer.