Sölje Kulturförening

Sölje Kulturförening är en ideell förening som bildades i augusti 2020 för att främja kulturlivet i Sölje och verka för en levande landsbygd. Föreningen har sitt säte på Sölje Gård. Mer information på https://soljegard.se/solje-kulturforening/ .