Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Glava Filmklubb

Utvandrarna -Wilhelm Mobergs. Karl-Oskar och Kristina träffas när de är ett par år över 20, gifter sig och bosätter sig i Karl-Oskars föräldragård, som de …

Glava Filmklubb

Under hösten 2021 bjudar Glava Filmklubben på ett bred utbud av filmer. Söndag 5 december visas, Love Actually. För mer information klicka pä länken.

Glava Filmklubb

Under hösten 2021 bjudar Glava Filmklubben på ett bred utbud av filmer. Söndag 14 november visas, Charter. För mer information klicka pä länken.

Glava Filmklubb

Under hösten 2021 bjudar Glava Filmklubben på ett bred utbud av filmer. Söndag 31 oktober visas Tills Frank skiljer oss åt.