Vill du lära dig filmteknik!!!


Kom med och lär dig filma, ett eget projekt, en
dokumentation eller bara lär dig tekniken:
manusskrivning/planering, ljud och ljus, kamera o filmteknik,
ge regi och redigera film. Ledare Kjell Landin.
Vi kommer att jobba med detta projekt ett antal lördagar på
Glava Bygdekontor under hösten med stöd från Ideell
Kulturallians.
Både barn och vuxna är välkomna att delta.
Anmäl ditt intresse till Berit tel 070 3405952 eller Kjell
tel 076 8436946.