Vinterväghållning

Glava Byalag har skickat 30 december 2022 en skrivelse till Trafikverket om vägg 648 Sulvik-Glava-Sölje-Skasås. Vägen en livsnerv som måste fungera för att vi skall kunna bo kvar i bygden, dagligen påtalar många om vägens brister och i vinter har det varit fler än någonsin som hört av sig.

Vägunderhållet på vägsträckan har varit för dåligt under en följd av år vilket gör att framför allt vinterväghållningen är svår att genomföra på ett tillfredställande sätt. Vägsträckan är lågt prioriterad vilket innebär snöplogningen påbörjas sent och vägen blir spårig och svårframkomlig, grusning och saltning har samma låga prioritering vilket inte förbättrar framkomligheten.

Vårt krav är att vägen får en högre prioritet så vägsträckans underhåll förbättras, framför allt vinterväghållningen måste förbättras omedelbart.

Att ge mer kraft till skrivelsen finns listor att skriva under hos Ica Nära Glava, Glava Macken och Ica Nära Sulviken.  Listorna kommer att samlas in på söndag och skickas till Trafikverket.

Det är fortfarande viktigt att rapportera till trafikverket när vägen är kritik. Ringer 0771-921 921, knappval 2.

Mer info om vinterväghållning https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall/sa-skotervi-vagar/vintervaghallning/nar-kommer-plogbilen-till-din-vag/