Glafväringen

Ett måste om man vill blir informerad om allt som händer i Glava och är intresserad i historiska berättelser om Glavastrakten, tidningen Glafväringen . Julnumret …

Glava Hembygdsförening

Glava Hembygdsförening är en ideell förening som Underhålla hembygdsgårdar Samla och bevara föremål som återspeglar kulturarvet Exponera föremål för allmänheten Uppmuntra bevarande av hantverkstraditioner Samla …

Glava Bygdekontoret

Glava Bygdekontoret är en ideell förening som ställa lokaler till förfogande och underlätta för människor i bygden, med ett gemensamtintresse, att komma samman och marknadsföra …

Sölje Bygdegård

Sölje Bygdegård bjuder på muséer, café, kulturrunda och en fantastisk utescen med den berömda ”Gloväggen” som passar för musik eller teatergrupper, skolbarn, amatörer eller etablerade …