Städvecka – håll Glava rent och fint

Vecka 19, med start måndagen den 6 maj, kommer det att vara städvecka i Glava. Detta på initiativ av byalaget.

Det kommer att finnas kärl vid återvinningsstationen däri man kan slänga brännbart avfall. Vänligen respektera att inte slänga något annat än brännbart avfall. När kärlen är fulla hämtas de av Arvika kommun som då ställer ut nya tomma.

Välkommen till återvinningsstationen med ditt brännbara avfall. Tillsammans hjälps vi åt att hålla Glava rent och fint!

Hälsningar Glava byalag